Registrering


 Anvisningar för registrering / hästpass


OBS! Läs noga igenom denna sida innan ansökan påbörjas.

Ej komplett ansökan medför längre handläggningstid.

Alla blanketter hittar ni på ASHR:s hemsida 
https://ashr.se/registrering-2/


 

I den - för närvarande - gällande passförordningen, står det att alla föl ska ha pass SENAST den 31 december födelseåret (alternativt efter sex månader om fölet är fött senare än den 1 juli).


 

Godkända id-kontrollanter hittar du på www.svehast.se


 

För registrering/pass till svenskfödd angloarab krävs följande;


Betäckningsrapport / registreringsansökan (i original)

Härstamningskontroll med DNA från hårprov från mor och far - DNA-svar erhålls från SLU efter att du skickat prover på moder, fader och föl till SLU.

De flesta hingstar är DNA-testade redan vilket kan kontrolleras med SLU eller registrator

Ston som fått föl tidigare kan redan vara DNA-testade i sådant fall finns svar hos SLU

Om fader och moder redan är DNA-testade räcker det med att hårprover från fölet skickas till SLU

Chipmärkningsrapport

DNA-prov (1 påse och 1 kuvert med tagel) - detta sparas i registruren

Signalementsbeskrivning

ASRHs/SAAFs ansökanblankett 

Kopia på moderns härstamning om hon inte finns med i "Blå Basen".


Du kan själv gå in och kolla om stoet (modern) finns med i databasen via www.svehast.se - Blå Basen. Tänk på att det ibland är lättare att söka via registreringsnummer än via namn.


Det är också i denna databas som din/dina fölungar kommer att registreras.


Hittar du några felaktigheter eller att det saknas härstamning i databasen, maila gärna  registrator.angloarab@ashr.se och informera om vad som är fel/saknas.


Beroende på härstamningen, indelas hästarna i grundstambok/register (sektioner) samt erhåller olika raskod.


Är du osäker på varför din häst placeras i en viss sektion, ring registratorn och fråga varför!Importhästar


För inregistrering i ASHR av importerad angloarab krävs att hästen är id-kontrollerad i Sverige, både signalement och chipnummer. Detta för att säkerställa att hästen är den importerade. Följande skickas in till registratorn;


Utländska passet i original

ASHRs ansökanblankett

Kopia på köpekontrakt

Ev. signalementsbeskrivning och chipmärkning

Gärna DNA-prov


 

Äldre häst som redan är registrerad


För pass till äldre och sedan tidigare registrerad häst krävs följande;


Registreringsbevis i original

Signalementsbeskrivning

Chipmärkningsrapport

DNA-prov (kuvert med tagel)

ASHRs ansökanblankett (här)

Kopia på köpekontrakt


 


Alla handlingar skickas till (gärna rekommenderade);


Lena Gävert, registrator för angloarab

Hinderstorp 202

71694 MULLHYTTAN

Tel. bostad: 0585-43272

Mobil 1: 0705-374717

Mobil 2: 0768-440155

e-post: registrator.angloarab@ashr.se