SEMIN ELLER NATURLIG BETÄCKNING

Semin eller naturlig betäckning?

Det kan vara svårt att veta vad man ska välja, här nedan berättar vi vad de olika alternativen innebär. Vissa hingstar verkar bara på det ena eller det andra sättet.

Seminstationer i Sverige
Semintillstånd beviljas av Jordbruksverket. Stationerna är inte godkända innan tillstånd beviljats.

Betäckningssätt:

AI = Färsk sperma

TAI= färsk transporterad sperma

FAI= fryst sperma

N=naturlig betäckning

EU-station = får tappa sperma för export.

SWB:s lista på mottagarstationer, Djuplänk:seminstationer.

• Hingstar som betäcker naturligt behöver inte provtas med avseende på CEM och EVA.
• Utländska hingstar måste vara godkända av ASVH eller SAAF för att avkommorna ska kunna registreras som angloaraber i Sverige.
• ASVH:s lista på betäcknings- och mottagarstationer –seminstationer.