Bli medlem

Vi vill bli en aktiv förening!
Vill du vara med?
- BLI MEDLEM NU

BLI MEDLEM:

Årsavgift 2023
• Enskild medlem 300 kronor.
• Familj 450 kronor.

Betalas in på plusgirokonto:

440 23 62– 0
Skriv namn, adress, telefonnummer och mailadress på inbetalningskortet i meddelandefältet. OBS! Detta måste också göras om du betalar över nätet.
Skriv på inbetalningskortet vad betalningen avser. Får inte all information plats i OCR/meddelandefältet så mejla till gudrun.gustavson@angloarab.se
Som medlem får du ta del utav vår medlemstidning Anglo-Nytt!


Medlemsinformation i form av en digital medlemstidning
utkommer 1-2 gånger per år.

Skriv ner din adress och telefon och eventuell mailadress
och skicka din anmälan nu!

Material till AngloNytt skickas till:
Textmaterial och bilder skickas via post eller mail till Gudrun Gustavson som ansvarig för AngloNytt.