Ägarbyte

Att göra ägarbyte


Med till varje häst skall finnas - förutom pass - ett "Ägarbevis".


På ägarbeviset finns den hos ASHR/SAAF registrerade ägaren angiven. Detta A4 papper fylls i med alla uppgifter och undertecknas av både säljare och köpare, och skickas därefter in till;ASHR registrator för angloarab

Lena Gävert

Hinderstorp 202

71694 Mullhyttan


 

Du erhåller ett nytt Ägarbevis mot postförskott som du hämtar på posten. Var uppmärksam på att när detta kommer är avsändaren ASHR och hämta ut det. Omskick av ägarbevis medför extra kostnader.


 

I det fall det inte finns något ägarbevis som medföljer vid köp av häst se till att få med kopia på de köpeavtal som passerat sedan den senaste hos ASHR/SAAF registrerade ägaren. Det är viktigt att ägargången är klarlagd. Processen underlättas om det är vidimerade kopior som skickas in.SKICKA ALDRIG IN PASSET,

såvida det inte gäller importregistrering i samband med ett ägarbyte!

Det ska alltid följa hästen och i passet fyller säljare och köpare själva i ägargången.