Styrelsen

ORDFÖRANDE:


Therése Hatava

Ed hallagård 3

561 93 Huskvarna

0736237370


therese.hatava@angloarab.se

LEDAMOT, VICE ORDFÖRANDE:


Catherine Löfström

Nedergård 120

865 91 ALNÖ

060-55 83 93

070-524 46 76


catherine.loftstrom@angloarab.se

d.rider@telia.com


LEDAMOT, SEKRETERARE:


Tyra H Henningsson
Mörby Sörgården 7
545 90 TÖREBODA
0766-330638


tyra.henningsson@angloarab.se

LEDAMOT, KASSÖR:


Gudrun Gustavson

N Malforsvägen 13

585 72 LJUNGSBRO

013-650 75, 0708-650 750


gudrun.gustavson@angloarab.se

gudgus@gmail.com


SUPPLEANT:


Alicia Gävert
Silvervägen 21
632 34 ESKILSTUNA
0730-688504


alicia.holmen@angloarab.se


LEDAMOT:


Stina H Henningsson
Mörby Sörgården 7
545 90 TÖREBODA
0739-602263


stina.h.henningsson@angloarab.seSUPPLEANT:


Britt Hultman-Breitner
Grundläggargatan 4
693 34 DEGERFORS
0706-123468


britt.hultman-breitner@angloarab.se

REVISOR:


Ann Gyllenswärd
Ekesås
355 92 VÄXJÖ
0470-602 60


ann.gyllensward@angloarab.se

REVISOR:


Stefan Holmén
Hinderstorp Pl 202
716 94 MULLHYTTAN


stefan.holmen@angloarab.se

REVISOR SUPPLEANT:


Tommy Einarsson
Cordvägen 28
664 50 VÅLBERG

0705-186588

tommy.einarsson@angloarab.se

VALBEREDNING,SAMMANKALLANDE:


Lena Gävert
Hinderstorp Pl 202
716 94 MULLHYTTAN
0585-43272, 0768-44 01 55


lena.gavert@angloarab.se

VALBEREDNING, SUPPLEANT:


Vakant

AVELSKOMMITTÉ:


Ann Gyllenswärd
Ekesås
355 92 VÄXJÖ
0470-602 60


ann.gyllensward@angloarab.se

AVELSKOMMITTÉ:


Therése Hatava
Ed Hallagård 3
561 92 HUSKVARNA
0736-237370


therese.hatava@angloarab.se

AVELSKOMMITTÉ:


Lena Gävert
Hinderstorp PL 202
716 94 MULLHYTTAN
0585-432 72, 0705-37 47 17


lena.gavert@angloarab.se


OMBUD SH:


Therése Hatava

Ed hallagård 3

561 93 Huskvarna

0736237370


therese.hatava@angloarab.se

STYRELSEREPRESENTANT FÖR SAAF I ASHR:


Gudrun Gustavson

N Malforsvägen 13

585 72 LJUNGSBRO

013-650 75, 0708-650 750


gudrun.gustavson@angloarab.se

gudgus@gmail.com


PERSONLIG SUPPLEANT TILL ASHR:


Therése Hatava

Ed hallagård 3

561 93 Huskvarna

0736237370


therese.hatava@angloarab.se

ANGLONYTT:


Gudrun Gustavson

N Malforsvägen 13

585 72 LJUNGSBRO

013-650 75, 0708-650 750


gudrun.gustavson@angloarab.se

gudgus@gmail.com


MATERIALFÖRVALTARE:


Tyra H Henningsson
Mörby Sörgården 7
545 90 TÖREBODA
0766-330638


tyra.henningsson@angloarab.se

LEDAMOT:


Ebba Olsson 

Hammarvägen 29 G

731 12 KOLSVA

ebba.ohlsson@angloarab.se

LEDAMOT:


Linda Åkerlund

Söravägen 47

184 37 ÅKERSBERGA


linda.akerlund@angloarab.se