FÖRENINGEN

Vi vill bli en aktiv förening!
Vill du vara med?
- BLI MEDLEM NU

OM FÖRENINGEN:

Historik
Svenska Angloarabföreningen, SAAF, bildades 1978 och är en rikstäckande, ideell förening som främst har till ändamål att främja avel, uppfödning och användandet av den angloarabiska hästen.

ÅRSMÖTE 2023-03-05

SAAF:s årsmöte 2023 hålls digitalt via Microsoft Teams, söndagen den 5 mars kl 15.00. Anmälan senast lördag 4/3.
Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Ekonomi 2022

Valberedningens förslag till styrelse 2023