OM ANGLOARABEN

Vad är en Angloarab?

Rasbeskrivning

Mankhöjd: Medelstor, från 155 cm och uppåt.
Typ: Påfallande ädel med god resning.
Storlinjerad, kvadratisk eller högställd.
Exteriör: Vackert huvud, lång, väl ansatt hals, liggande bog och markerad manke. Harmonisk överlinje med långt något sluttande kors och visst djup. Korrekta extremiteter.

Rörelser: Rena gångarter som är energiska, luftiga, bogfria och med gott påskjut. Taktmässig rörlig skritt med övertramp. Elastisk, taktmässig, lätt och schvungfull trav. Rund, välbalanserad och vägvinnande galopp.

Temprament: Livligt temperament med mycket framåtanda men ändå lätthanterlig och samarbetsvillig.


Lite historik om det angloarabiska fullblodet
Angloaraben har målmedvetet avlats fram i Frankrike sedan 1840-talet. Avsikten vara att få fram en arméhäst (jmf svenskt halvblod) som i en och samma hästras kombinerade de båda fullblodsrasernas fördelar. Det engelska fullblodets storlek, hoppförmåga och snabbhet samt arabernas klokhet, hårdhet och uthållighet. Granskar vi de internationella tävlingsresultaten måste man tillstå att det är en förstaklassig sportshäst i samtliga ridsportgrenar.


Olika kombinationer:
1. Angloarabiskt fullblod x Angloarabiskt fullblod
2. Angloarabiskt fullblod x Engelskt eller Arabiskt fullblod
3. Engelskt fullblod x Arabiskt fullblod


Förstagångskorsningar
För att få fram tävlingshästar i hoppning, fälttävlan, jakt och kapplöpning föredras oftast ett större inslag av engelskt fullblod än av arabiskt fullblod. Det finns också många bra tävlingshästar som är "förstakorsningar". De har ofta den större typen av engelskt fullblodssto till mor och en rejäl arabhingst till far. Exempel på en sådan "korsning" ärTropic x, 6:a i VM i fälttävlan i Lexington USA 1978, född på Nya Zeeland. e. Shareef ox (Oran ox). I Sverige har vi ett sådant exempel i angloarabenTristan x, e. Bilbao ox u. Therese xx. Tristan x debuterade 1980 i svår hoppning och med en hel rad med placeringar som följd. Han reds även framgångsrikt i MSV dressyr.

Det finns idag ungefär 350 angloaraber i Sverige och det föds 5–10 angloföl om året. På 1990-talet föddes upp till 30 angloföl om året. I England finns ett tusental angloaraber och i Frankrike kan man ståta med omkring 10 000 anglos. Tyskarna har också fått upp intresset för angloavel och i Polen har man länge experimenterat med olika kombinationer för att få fram en förstklassig anglo.


Utmaning för Svensk avel
För att få fram tävlingshästar i främst hoppning och fälttävlan föredras oftast ett större inslag av engelskt fullblod. I Frankrike disponeras stora araber med en mankhöjd överstigande 160 cm och med goda bruksegenskaper, vilket möjliggör att ovanstående procentsats kan innehållas utan att tävlingsegenskaperna begränsas. I Sverige är bristen på högpresterande och storleksmässigt adekvata araber det största problemet för svensk angloavel. Vi uppmanar därför alla arabhästägare som är intresserade av att delta i vårt avelsarbete, att rida och tävla sina hästar.

Vi är i stort behov av framförallt hingstar av rätt storlek. Föreningen har använt i sin avel de fullblodshingstar (x, ox och xx) som godkänts för halvblodsavel. Som medlem i SH har föreningen utarbetat regler för avelsvärdering av arabiska- och angloarabiska hingstar för angloavel. Samtidigt vill vi göra er uppmärksamma på att föreningen även framgent ställer samma krav på engelska fullblodshingstar som svensk halvblodsavel och att självklart de hingstar som tidigare är godkända för angloavel kvarstår.


Välkända på tävlingsbanorna
Anglon har genom årens lopp blivit en erkänd tävlingshäst utomlands. Främst utmärker den sig i internationellt i fälttävlan, hoppning, dressyr och distansridning. I Frankrike tävlar rasen även i egna slätlöp och steeplechase inom totalisatorspel. På den internationella rankinglistan från 1995 ligger angloaraben som ras på tredje plats i fälttävlan och på elfte plats i hoppning. Vid reportage från olika tävlingar anges tyvärr allt för sällan vilken ras hästen tillhör.

Bokstaven "x" bakom hästens namn faller tyvärr allt för ofta bort i referat och många är dessutom okunniga om vad det betyder. Trots att det i Sverige endast föds ett tiotal angloföl om året har flera av dem fina meriter från tävlingsbanorna.

Numera används den internationella beteckningen "AA" istället för "x" bakom hästens namn. Dock faller tyvärr allt för ofta den beteckningen bort också.

Procentsatser och register

Sporthäst
Angloaraben är främst tänkt som en sporthäst i framförallt fälltävlan och hoppning men även för dressyr då gångarterna är viktiga inom rasen. Beroende på vilka kombinationer som görs kan en anglo variera något i utseende och även i storlek. Anglon bör minst uppnå en mankhöjd på 155 cm, men mest eftertraktade är individer över 160. SAAF ser helst att avkommorna håller ungefär 162-168 centimeter i manköjd.

• Genom åren har föreningen noterat att de individer som lyckats bäst prestationsmässigt i olika grenar är avkommor till franskimporterade ston.

• För att producera bästa möjliga avkomma bör man i första hand använda hingstar som är avelsvärderade och godkända för angloavel.


Arab x fullblod
Även några förstagångskorsningar har fallit väl ut. Ofta används en arabhingst på fullblodssto för att få upp mankhöjden. Även det omvända är möjligt, dvs fullblodhingst används till arabsto. Det är då lämpligt att använda ett större arabsto så att avkomman blir minst 155 cm. Tillför då gärna en fullblodshingst med storlek, hoppförmåga och bra grundgångarter.


25 % ox (arab)– anglon med minst 25 % arabblod registreras i sektion I
Det går även att betäcka arab-, fullblods- eller angloston med anglohingstar för att producera anglos. Dessa blir mer homogena än vad förstagångskorsningar tenderar att bli.

Hingsten Kilroy som mäter 160 cm i mankhöjd och har 50 % ox-blod. Med arabsto får avkomman 75 % ox och med fullblodssto 25 % ox. Dessa avkommor registreras i angloföreningens sektion I.

• Sektion I (endast fullblodsraser) – skrivs *AA* i registraturen

Även lägre än 25 % ox är tillåtet = *AC* resp AC
Även avkommor som har lägre procentsats än 25 % ox-blod registreras i sektion I eller II. Ett exempel:
Hingsten Business som mäter 167 cm i mankhöjd innehåller 29,01 % arabblod. Han kan användas på rena fullblodsston. Avkommorna får då 14,505 % ox-blod. Avkommorna registreras i sektion II som AC (Anglo-arab de Complement). Business kan även användas på renrasiga arabston, avkommorna får då 62,5 % arabblod och placeras i sektion II som AA.

Om arabston ska användas i angloavel rekommenderar föreningen de större individerna, från 152 och uppåt.

• AC – Anglo-arab de Complément, mindre än 25 % ox

Sektion I och II
Hästar som registreras in i sektion I har endast kombinationer av engelskt fullblod, arabiskt fullblod eller angloarabiskt fullblod


• De hästar i sektion I som innehåller minst 25 % ox-blod betecknas *AA* (angloarab) i samband med stambokföring.


• De avkommor i sektion I som har lägre än 25 % ox-blod betecknas *AC*,vilket står för Anglo-arab de Complement och innebär att andelen arabblod i hästen understiger 25 %.

Hästar som registreras in i sektion II har kombinationer av sektion I samt tidigast i sitt fjärde härstamningsled maximalt en förfäder (dvs 1/16-del) av annan ras, dock ej kallblod, arbetshäst, ponny, cob eller okänd.

• De hästar i sektion II som innehåller minst 25 % ox-blod betecknas AA (angloarab).


• De avkommor i sektion II som har lägre än 25 % ox-blod betecknas AC,vilket står för Anglo-arab de Complément och innebär att andelen arabblod i hästen understiger 25 %.

• AA = anglo-arabe, angloarab
• Sektion I skrivs *AA* i registraturen(endast fullblodsraser)
• Sektion II skrivs AA i registraturen


AC, Anglo-arab de Complement
AC (AC-registret) – andel arabiskt fullblod är mindre än 25 %. Benämnes i registraturen som Anglo-arab de Complement (angloarab komplement).

Självklart kan angloston tillföras både arab-, fullblods- och anglohingst. SAAF har genom fryst semin tillgång till sperma från de tidigare verksamma hingstarna i halvblods- och angloavel Shiva du Loup (30,62 % ox), mankhöjd160 cm och Phaèton (32,33 % ox), mankhöjd 164 cm.

• AC – Anglo-arab de Complément, mindre än 25 % ox
• DSAA-registret = angloarabiskt halvblod (korsningsregister)


Avkommor efter icke godkända hingstar
De förekommer även avkommor efter icke godkända hingstar. Dessa avkommor registreras också i vårt register, men avkommorna efter icke godkända hingstar kan inte bli stamboksförda. Avkommorna lämnar inte heller i sin tur stamboksberättigade avkommor.

• Avkomma efter icke godkänd hingst – skrivs inte in i stamboken
• Inte heller avkommor skrivs in i stamboken om modern är efter icke godkänd hingst, även om avkommorna är efter anglogodkänd hingst.


Shagya-Arab
Det händer även att shagya-araber används i angloavel. En fullblodshingst kan användas på ett shagyasto, eller tvärt om. Avkomman registreras då i sektion II-registret och shagya-delen räknas i detta avseende som 50% arabiskt fullblod enligt internationella regler (C.I.A.A.), såvida det inte härstamningsmässigt går att ge en högre arabandel.


Även avkommor med halvblodsinslag som har högt fullblodsandel kan hamna i detta register. Ofta handlar det om avkommor till Selle Francais-hingstar som har hög andel fullblod eller angloblod.


• Angloaraber med shagya i härstamningen tillhör Sektion II dvs betecknas AA.

Selle Francais
Som exempel kan nämnas att anglostoet Kon-Tiki (62,5 % ox) efter Business har tillförts Selle Francais-hingsten Jaguar Mail som har minst 83,90 procent fullblodsinslag. Avkomman blir registrerade i Sektion III (AACR-registret) som är ett förregister till anglo. Men avkomman i sin tur lämnar hästar som kan registreras i sektion II.

Till exempel är Qougar du Doral efter Jaguar Mail registrerad som angloarab. Qougar du Doral är född 2004, han är undan anglostoet Vanille Fraise M (e. African Joy xx – u. Melodie x e. Le Hardy xx).

• AC – Anglo-arab de Complement, mindre än 25 % ox (skrivs AAC i Frankrike)
• DSAA-registret = angloarabiskt halvblod (korsningsregister), mindre än 25 % arab
• Sektion II skrivs AA i registraturen

Sektion III, anglo-korsningar
Sektion III är ett register för hästar som innehåller minst 50 % angloblod. De övriga blodet får dock inte bestå av arbetshäst, kallblodsras, ponnyras, cob eller okänd. Även hästar som är ponnymått registreras som anglo.

• Sektion III = anglokorsningar, minst 50 % angloblod.


ÖVERSÄTTNINGAR OCH BENÄMNINGAR
AA – anglo-arabe, angloarab
AC – Anglo-arab de Complement,mindre än 25 % arab
DSAA-registret = angloarabiskt halvblod, (korsningsregister)
PS – pur sang, engelskt fullblod
AR – arabe, arabiskt fullblod
ShA – shagya-arab
SF – Selle Francais
*AA* och *AC* – tillhör Sektion I (endast fullblodsraser)
AA och AC – tillhör Sektion II
AC– Anglo-arab de Complément, mindre än 25 % ox-blod